Какво е това IP адрес – моето АЙПИ?Вашият IP адрес е:


Какво е това IP адрес

IP адреса е уникален номер за всички устройства за информационни технологии, като принтери, рутери, модеми и др., който им служи да се идентифицират и за да могат да общуват помежду си в компютърна мрежа.

Какво е това IP адрес?

Има създаден стандарт за комуникация, който се нарича стандартен интернет протокол (IP) и е нещо като вашия домашен адрес. За да можете да получавате e-mail в къщи изпращащата страна трябва да има вашия правилен пощенски адрес (IP адрес) на интернет мрежата във вашия град.

Същото се отнася за всяка интернет технология. Без този специфичен адрес информацията не може да бъде получена.

Domain Name System (DNS)

Domain Name System (DNS): Тази технология ви позволява IP адреса да бъде преобразуван от цифри в думи. Много по лесно за нас е да запомним определена дума, отколкото поредица от цифри.

Същото важи и за e-mail адресите.

Например много по-лесно е да си спомним уеб адрес, като "u-bg.blogspot.com", отколкото да запомним поредица от числа, като 192.168.1.1... или в случая за e-mail, много по-лесно е да се запомни email@u-bg.blogspot.com от email@192.168.1.1

Динамичен IP адрес

Динамичния IP адрес не е статичен и може да се променя по всяко време. Динамичния IP адрес ви се дава от голям брой адреси предоставени от вашият интернет доставчик.

Той е подходящ за голям брой клиенти, които не се нуждаят от един и същ IP адрес през цялото време, поради различни причини.

Какво е моето АЙПИ?

Вашият компютър автоматично ще получи този номер, понеже се логва в интернет и ви спестява неудобството да знаете подробности относно конкретните конфигурации в мрежата.

Този номер може да бъде получен от всеки, който използва Dial-Up връзка, Wi-Fi или високо скоростен интернет. Ако трябва да стартирате свой собствен e-mail или web сървър, би било най-добре да имате статичен IP адрес.

Статичен IP адрес

Статичния IP адрес е фиксиран и никога не се променя.

Това е в контраст с динамичния IP адрес, който може да се променя по всяко време.

IP версия 4

IP версия 4 се използва в момента от повечето мрежови устройства. Въпреки това с все повечето компютри с достъп до интернет, адресите IPv4 се изчерпват бързо.

IP версия 4

Точно както в един град, трябва да бъдат създавани адреси за новите квартали, но ако вашия квартал стане твърде голям, ще трябва да бъде създадена една цяла нова група адреси.

Броят на IPv4 адресите се ограничава до 4,294,967,296.

IP версия 5

Адресите IP версия 5 са експериментален протокол за UNIX базирани системи.

В съответствие със стандарт UNIX (компютърна операционна система), всички версии на нечетни номера се считат за експериментални.

IP версия 5 никога не е била предназначена за използване от широката публика.

Публикуване на коментар

0 Коментари