Класация на държавите с най-нещастно население 2015

 1  Того - Рейтинг на щастието - 2.839

 2  Бурунди - Рейтинг на щастието - 2.906

 3  Сирия - Рейтинг на щастието - 3.006

 4  Бенин - Рейтинг на щастието - 3.340

 5  Руанда - Рейтинг на щастието - 3.465


Данните са от доклада за „Най-нещастните страни в света за 2015 г.“ според World Happiness Report, който е проучване на особеностите и състоянието на глобалното щастие. Информацията е от анкета проведена в страни по целия свят и се базира на отговорите на основния въпрос за оценка на качеството на живот на анкетираните. Водещи експерти в областта на икономиката, психология, проучването на националните статистически данни, здравеопазване, обществен ред и други описват как данните могат да бъдат използвани по-ефективно за оценка на напредъка на нациите. Доклада прави анализ и преглед на състоянието на нивото на щастието в момента и с помощта на съвременната наука ни показва различията в личното и националното щастие. Отразява ново търсене в световен мащаб за по-голямо внимание към щастието като критерий за политиката на правителствата. Анкетираните са помолени да оценят качеството на своя живот по скалата от 0 до 10, като се отчитат фактори, като БВП (Брутен вътрешен продукт) на глава от населението, социално подпомагане, здраве и продължителността на живота, свободата да избират своя начин на живот, възприемането на корупцията и др.

Публикуване на коментар

0 Коментари