Безплатна онлайн програма за проверка на правописа – правописен речник

Българският правопис обхваща правописните правила на българския език.

Правописът е съвкупност от езикови норми и правила на писане, като представки, наставки, корени, окончания, изписване на сложните думи разделено, слято, полуслято, използване на главни и малки букви, сричкопренасяне на нов ред.

Безплатна онлайн програма за проверка на правописа – правописен речник

В правописа също са обхванати и правилата за правилно използване на препинателните знаци, коректното изписване на съкращения и други. Съответствието на звук и буква и точните правила, по които то се променя е една от основните норми на българския правопис, макар че има изключения защото изписването на думите не се прави напълно фонетично.

Когато имате съмнение или неяснота за правописа на дума, справка може да се направи в българският правописен речник, желателно в негово последно издание. За най-авторитетни се смятат правописните речници издания на БАН (Българска Академия на науките).

Онлайн правописен речник от Slovored.com

Slovored е много полезен онлайн правописен речник предоставен за безплатно ползване от потребителите директно през техният браузър.

Онлайн програмата за проверка на български правопис е пределно опростена за използване.

Онлайн правописен речник от Slovored.com

Прозореца е меко казано изчистен, а функционалността е сведена до използването на два бутона. След като добавите текста в полето просто натиснете бутон „Провери“, ако сте объркали натиснете „Изчисти“ за да изчистите формата.

Когато натиснете бутон „Провери“ ще се отвори нова страница, където думите с грешен правопис са подчертани в червено. Имате възможност да кликнете върху тях за да получите предложения за правилно изписване на думите.

Разбира се както повечето програми и този онлайн правописен речник прави грешки, така че коригирайте подчертаните думи едва след като сте се уверили, че не са написани правилно.

Посетете онлайн правописният речник

Публикуване на коментар

0 Коментари